Hỏi : Chứng minh khả năng tài chính gồm những cái gì cần thiết để xin visa ?

Đáp : Hồ sơ chứng minh khả năng tài chính bao gồm:

  • Sổ tiết kiệm (chứng minh tài chính)
  • Giấy tờ chứng minh thu nhập hang tháng hoặc hàng quý hoặc hang năm (chứng minh thu nhập).

Đối với du học : để tích luỹ được số tiền trong sổ tiết kiệm và trang trải chi phí sinh hoạt, học tập trong suốt thời gian du học tại nước ngoài thì gia đình bạn phải tích luỹ từ thu nhập hàng tháng, hang quý, hàng năm. Nguồn thu nhập đó từ đâu ra, tất cả đều phải chứng minh bằng giấy tờ.

Đối với du lịch: bạn phải có nguồn thu nhập ổn định, đủ để trang trải chi phí sinh hoạt và tích luỹ số tiền trong sổ tiết kiệm để trang trải chi phí cho chuyến du lịch,

Đại sứ quán các nước chấp nhận 5 nguồn thu nhập: thu nhập từ lương, thu nhập từ cho thuê tài sản, thu nhập từ công ty riêng, thu nhập từ lợi tức cổ phiếu, cổ phần (góp vốn kinh doanh), bảo lãnh của ngân hàng.

Thu nhập từ kinh doanh hộ gia đình phổ biến ở Việt Nam không thể chứng minh bằng giấy tờ, về cơ bản là không chứng minh được. Nếu bạn có giấy tờ, sổ ghi chép, hoá đơn đầu vào, đầu ra và tự tin mình có thể giải trình được thì cứ thử xem sao.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY